Saturday, May 26, 2007

Chỉ dẫn truy cập vào Paltalk và Truyền âm từ paltalk qua yahoo

Chỉ dẫn truy cập vào Paltalk và Truyền âm từ paltalk qua yahoo

1) Download chương trình Paltalk :

a) Vào website www.paltalk.com và download Paltalk Vidéo Chat Messenger

Có thể tìm kiếm ở : www.google.com gõ khóa paltalk

- Có 3 versions Paltalk :
* Paltalk version 8.5 dành cho Windows 95/98 hay ME
* Paltalk version 9.0 và version 9.1 Beta dành cho các Windows khác... (File Paltalk Beta : pal_install_beta_r17306)b) Sau khi download về máy, bạn RUN file và làm theo thứ tự như sau đây

2/


3/
4/
5/

6/


7/
8/
9/
-----

Chỉ dẫn điều chỉnh âm thanh khi sử dụng Paltalk

1) Âm thanh NGHE và NÓI


1) Âm thanh phát AUDIO

a) Phần 1:b) Phần 2:


c) Phần 3:


(trich vietdien)

*************************************************

Truyền âm từ paltalk qua yahoo:

MagicLoginfull7
---

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


-----------------------------
http://xosbs.netfirms.com/paltalk.htm
Tools và thông tin hướng dẫn
MagicLoginfull7

No comments: