Tuesday, May 29, 2007

1- Home VQG

1-Home VQG

----------------------------------------------------------------
HOME/MENU:
----------------------------------------------------------------
0- Home (nvqg NĐT)
1- Blog VQG Home - (1-VQG:Menu 1)
2- Blog ĐNT Home
3- Blog cncs-hcm Home

----------------------------------------------------------------
SOURCE: NVQG (1) - [VQG: 2]
----------------------------------------------------------------
- NVQG:Tài liệu (1) - [VQG: 2]
- NVQG: Âm thanh (1) (đến 05/25/2007) - [VQG: 2]

- NVQG: Nguồn gốc và văn minh Bách Việt (1)
- NVQG: Hồ sơ tham nhũng của CSVN (1) - [VQG: 2]
- NVQG:Trang Du Sinh (1)
- NVQG: Độc giả và thính giả trong nước viết (1)
- NVQG: Thơ (1)
- NVQG: Văn (1)

----------------------------------------------------------------
COMMUN DATA:
----------------------------------------------------------------
Links: (files)
- Tài liệu khác (2) - Kinh tế - Bình luận
- Links tài liệu cs quốc tế
----------------------------------------------------------------

- Audio : CSVN bí mật, lén lút dâng đất và biển cho Trung quốc năm 1999-2000 !
- Bộ bản đồ đính kèm HIỆP ĐỊNH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG Cũng nên công khai hóa
- Thử xét lại yêu-cầu của cụ Phạm Quế Dương về Hiệp-Ước Biên-Giới Việt-Trung.
- Tài liệu liên quan đến vụ nhượng đất nhượng biển
----------------------------------------------------------------
Giai đoạn lịch sử 1945-75:
- 050707líchsu4575.wma

----------------------------------------------------------------
- Mối liên quan giữa HCM, Đảng CSVN và Đệ Tam Quốc Tế

----------------------------------------------------------------
Others LINKS:
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Hổ trợ kỹ thuật :
- Chỉ dẫn truy cập vào Paltalk
- Firewall: Vượt tường lửa tìm tự do, sự thật
- What is my IP ? IP của tôi là gì ?
- Hướng dẫn tải và cài đặt âm thanh

----------------------------------------------------------------
- * Nơi uload / download files
----------------------------------------------------------------

No comments: